Jeśli zakupiony towar z nowej kolekcji nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz w ciągu 14 dni dokonać jego zwrotu lub wymiany. W celu szybkiej realizacji oba procesy zostały maksymalnie uproszczone, dlatego prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi wskazówkami.

WAŻNE! Odsyłany towar powinien pozostać w stanie niezmienionym. Oznacza to, że powinien posiadać oryginalne etykiety oraz nie nosić znamion użytkowania, tj. nie może posiadać zabrudzeń, uszkodzeń mechanicznych ani żadnych innych wad. Towar powinien być dobrze zabezpieczony, opakowanie owinięte folią bądź papierem. Prosimy o nieoklejanie pudełka np: taśmą klejącą.

ZASADY ZWROTU/WYMIANY NOWEJ KOLEKCJI

 1. Napisz do nas maila na kontakt@feelgoodforrun.pl, w temacie wpisując WYMIANA/ZWROT. Pamiętaj, aby podać numer zamówienia.
 2. Zapakuj produkt/-y, które chcesz zwrócić. Możesz użyć opakowania, w którym otrzymałeś zamówienie.
 3. Odeślij produkt/-y na poniższy adres:
  PRINTGOOD - DZIAŁ FEELGOOD FOR RUN
  ul. Kryspinów 1
  32-060 Liszki
 4. DARMOWE ZWROTY! Skontaktuj się z nami, aby otrzymać etykietę na bezpłatny zwrot/wymianę - kontakt@feelgoodforrun.pl
 5. Zakupioną rzecz możesz przymierzyć jak w sklepie, ale zwróć uwagę, aby nie usunąć metek lub nie ubrudzić towaru.
 6. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas paczki dokonamy wymiany towaru lub zwrotu należności na numer konta wskazany przez Ciebie w formularzu.

Nie dołączamy formularza zwrotu, ponieważ dbamy o planetę i zmniejszamy ilość generowanych dokumentów - skontaktuj się z nami mailowo.

ZASADY REKLAMACJI / ZWROTU ODZIEŻY PERSONALIZOWANEJ

Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz 827 art. 38) produkty personalizowane nie podlegają zwrotom, gdyż ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż.

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  - pisemnie na adres: ul. Turystyczna 2, 31-213 Kraków,
  - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@feelgoodforrun.pl.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Turystyczna 2, 31-213 Kraków. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.